Halkan skapar kaos på akuten

Många brutna ben har gett upphov till långa köer.

Läs hela artikeln