Rubrik saknas

Rubrik saknas

Stora häckar och risiga träd är faror på gång- och cykelbanor Västerås. Helén Tynnstedt som bor i Skultuna kör ofta moped genom Rönnby. I norra stadsdelen korsas gång- och cykelbanan som är ett av stadens huvud-cykelstråk av andra cykelvägar. – Vissa häckar i villaområdet är så stora att man inte ser när någon springer ut eller cyklar rakt ut. En gång var jag tvungen att tvärbromsa. Vid Vasagatan, vid Carlforsska gymnasiet, finns risiga träd som borde tas ned, menar hon. – Jag såg en gren som föll ned på en kille, han fick den i ryggen. Det var nära skallen! Elisabeth Westman: Det är fastighetsägarens (tomtägarens) ansvar att se till att växtligheten inte växer ut i gångbana, cykelbana och körbana så att trafiksäkerheten eller framkomlig-heten äventyras. Västerås stad brukar informera fastighetsägare om deras ansvar för att sköta sina tomter. Men jag vet inte hur ofta det görs. Utdrag ur Plan- och bygglagen: ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Sven–Gunnar Wallin: Jag tittade på cykelbanan genom Rönnby. För mig verkar det som rena autostradan för cyklister. Cykelbanan var cirka 3,5 meter och på varje sida var det cirka 5 meter gräsmatta så jag tycker inte att det bör vara några problem där. Om man åker moped där så har man en klass 2 moped. De får endast gå 25 km/tim medan äldre mopeder får köra högst 30 km/tim. Med dessa farter bör det inte vara några problem rent säkerhetsmässigt. På Vasagatan vid Carlforsska skolan finns en del träd med yviga grenar som kan släppa någon gren som är torr. P-böter men ingen skylt om att det är förbjudet att parkera Centrum. Pelle Sundvall undrar vad som gäller för parkering på Sturegatan utanför Axelssons Trafikskola. Han har parkerat där ett flertal gånger, och känner många andra som också brukar göra det. – Men här om dagen hade jag plötsligt fått en fin gul lapp på rutan med 700 kronor i böter för ”parkering inom område där fordon ej får parkeras”. Han har inte sett någon skylt om parkeringsförbud på gatan. – Även Axelssons parkerar sina övningskörnings-bilar på denna plats, vilket de kanske inte borde lära ut till eleverna om det nu är förbjuden parkering. Sven-Gunnar Wallin: Inom centrum av stan och på många andra gator råder en parkeringsförbudszon som betyder att man inte får parkera på andra ställen än utmärkta parkeringsplatser. Därför får man inte parkera på platsen som Pelle Sundvall beskriver. Förhoppningsvis har Axelssons trafikskola ett tillstånd att stå där kortare tider.

Läs hela artikeln