Låg promillehalt friade bilist

Bilisten blåste positivt i första provet men friades av den noggranna kontrollen.

Läs hela artikeln