Webb-tv: ”Bissen” från sjuksängen

”Jag minns att Emma skriker, var gör han! Jag hinner väja lite, men allt gick så fort”, minns Mathias. Den våldsamma kraschen är två veckor gammal. I dag vårdas paret på lasarettet i Västerås för sina svåra skador.

Läs hela artikeln