Forsatt granskning av socialtjänsten i Västerås

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, befarar fortsatta problem inom socialtjänsten i Västerås. I flera fall har allvarliga ärenden blivit liggande länge. IVO kommer att följa utecklingen inom socialtjänsten.

Läs hela artikeln