Satsa på flyg från Arboga

Satsa på flyg från Arboga

Flygplatsen i Västerås är inne i en ond cirkel. Låg beläggning har lett till minskat utbud av flygbolag och destinationer, vilket lett till minskande antal passagerare och ökande förluster. För ett antal år sedan kunde man flera gånger i veckan flyga till Köpenhamn och Göteborg. Nu känner jag inte någon i bekantskapskretsen som använt Västerås flygplats under de senaste åren. I stället har man flugit från Arlanda eller Skavsta. Önskade destinationer har helt enkelt saknats här.Betydelsen av flygplatsen för företagen i Västerås kan inte vara stor med nuvarande utbud. Där gäller Arlanda i första hand. Jag förmodar att ett fungerande affärsflyg kräver daglig förbindelse med åtminstone Köpenhamn och Göteborg för vidare flyg ut i världen.Grundorsaken är ett för litet passagerarunderlag med ett upptagningsområde som i stora drag begränsas till Västerås stad med omkringliggande kommuner.Om målet är att få en fungerande flygplats i närområdet med ett bra utbud, tror jag att låsningen till Västerås måste släppas. Eskilstuna och Örebro har också egna för små flygplatser med, antar jag, lönsamhetsproblem och förluster. Genom att samarbeta med dessa kommuner om en större flygplats för västra Mälardalen, till exempel placerad i Arboga, skulle ingen av kommunerna hamna längre från flygplatsen än vad stockholmare söder om Slussen har till Arlanda. Om det fortfarande, mot förmodan skulle bli fortsatta förluster är det då åtminstone tre kommuner att dela på underskotten.En flygplats i närheten av Arboga har också fördelen av goda både väg och tågförbindelser med Västerås, Eskilstuna och Örebro. Upptagningsområdet skulle troligen komma att utsträckas till Karlskoga, Kristinehamn och kanske även Karlstad i Väster.Kommunpolitiker, varför inte, kanske med hjälp av EUpengar, satsa på en utredning av geografiska och ekonomiska förutsättningar för Västra Mälardalens flygplats? Målet bör vara att få en fungerande flygplats i närområdet, inte att hålla Västerås flygplats under armarna.

Läs hela artikeln