Oense om kyrkhus och Harkieväg

Stiftskansliets utbyggnad splittrar den nya majoriteten. S och MP är nöjda med förslaget medan KD och C vill att det omarbetas.

Läs hela artikeln