Gående och cyklister ska hållas åtskilda

Gående och cyklister ska hållas åtskilda

De kombinerade gång- och cykelbanorna ska byggas bort. Det är en del i den handlingsplan som tekniska nämnden nu skickar på remiss. Västerås. Målet är att cyklandet ska öka med 21 procent till 2019 (från 2011). Gångtrafiken ska öka med 10 procent under samma tid.

Läs hela artikeln