En krigsförklaring mot den svenska landsbygden

En krigsförklaring mot den svenska landsbygden

I Sala vill många av invånarna att kommunen ska utnyttja sin vetorätt mot vindkraftsutbyggnad intill Ljömsebosjön. Ett nej från kommunen är i dag ett nej. Vid rödgrön riksdagsmajoritet skulle emellertid kommuners självstyre vad gäller vindkraftetablering upphöra. Så blev det inte – tills vidare. Vi hoppas nu på att samtliga allians-partier i riksdagen framöver står fast i frågan. Kommuner har sedan 2009 vetorätt mot vindkraftsutbyggnad. Vindprojekt välkomnas och byggs. Andra faller på att kommunen tackar nej. Den kommunala självstyrelsen fungerar. Men detta är en ordning som den till stor del utlandsägda vindindustrin vill ändra. De rödgröna partierna avsåg nu inför valet att gå vindkraftbolagen till mötes. Den politiska vänstern omfamnar riskkapitalet – verkligheten överträffar dikten…. Allians- partierna försvarar vindkraftvetot, men Centerns närstående LRF vill avskaffa det och samverkar i frågan med Svensk Vindenergi. Vetorätt råder för uranbrytning och slutförvar av kärnavfall. Kommunen kan, liksom vid vindkraft, utan särskild motivering tacka nej. (MP) vill att självbestämmandet utsträcks till att omfatta prospektering efter alunskiffer, samt olje- och gasutvinning – men inte vindkraft. Kommunernas valda politiker bör vara herrar i eget hus. 2.700 vindkraftverk finns i Sverige, och mångdubbelt fler är tillståndsgivna eller under prövning. Det är ingen brist på välkomnande kommuner. Då finns heller inget motiv för att tvinga sig på de motvilliga. Detta är en demokratifråga – vindkraftverk kräver lokal acceptans för att det ska bli bra. Motsatt synsätt vittnar om ett storstadsperspektiv. En krigsförklaring mot den svenska landsbygden, för att tala med Annie Lööf. De partier som vill inskränka kommunernas självstyre har en del att förklara. (S) siktar på Alliansens splittring. Vi får hoppas att samtliga allians-partier står fast i frågan och håller samman.

Läs hela artikeln