Västerås tar fram handlingsplan för romer

Nu finns ett förslag till lokal handlingsplan för hur romer ska inkluderas i Västerås. Arbete och utbildning är viktiga områden, och så ska barnen få den modersmålsundervisning de har rätt till.

Läs hela artikeln