Westinghouse missade läkarundersökningar

Kärnbränslefabriken Westinghouse i Västerås missade att göra en läkarundersökning av sina anställda, trots att undersökningen krävs enligt Strålskyddslagen.

Läs hela artikeln