Färre unga män väljer högre studier

Färre unga män väljer högre studier

Mer än hälften av alla unga kvinnor i Västerås hade senast vid 24 års ålder påbörjat högskoleutbildning år 2013. Men bara 35 procent av de unga männen.

Läs hela artikeln