Stor minskning av TBE-fall

Antalet TBE-fall minskade i Västmanland den gångna sommaren. Bara 2 personer drabbades jämfört med 11 året innan.

Läs hela artikeln