Västerås och Botswana samarbetar om avfallshantering

Västerås stad får 250 000 kronor från Sida till en satsning i Gaborone i Botswana. Kommunerna ska samarbeta när det gäller avfallshantering, att öka kunskapen i Botswana när det gäller till exempel deponi, återvinning och hantering av farligt avfall.

Läs hela artikeln