Tio tjänster flyttas från Västerås

Skatteverket kommer att lägga ner flera lokala skattebrottsavdelningar. I Västerås berörs tio utredare som troligen kommer att få börja pendla till andra orter där skattebrott fortsättningsvis kommer att utredas.

Läs hela artikeln