Kristiansborgsskolan förbjuder surfplattor på raster

På Kristiansborgsskolan i Västerås får eleverna inte använda surfplattor på vissa raster. Skolan hoppas att eleverna istället ska springa och leka mer på skolgården.

Läs hela artikeln