Mälarhamnar och Mälarenergi oense om sophanteringen

De två kommunala bolagen Mälarhamnar och Mälarenergi verkar inte vara överens om hur problemen med soplukt i Västerås ska lösas.

Läs hela artikeln