Rubrik saknas

VÄSTERÅS. Patient fick av misstag fel läkemedel Landstinget Västmanland har Lex Maria-anmält en händelse där en svårt cancersjuk patient av misstag fick fel läkemedel. Patienten behandlades via dropp och skulle ha fått en variant av läkemedel avsett för intravenöst bruk, men fick av misstag en variant av medlet avsett att tas via munnen som inte var sterilt. Patienten skadades inte av misstaget med det fanns stor risk för akut blodförgiftning. En vecka senare drabbades patienten på grund av grundsjukdomen av en svår infektion och avled. – Det var en svårt sjuk patient med en allvalig grundsjukdom så man bedömer inte att det som hände en vecka innan hade någon koppling till infektionen. Men det var en uppenbar risk att drabbas av blodförgiftning. gick för lång tidDen infektionen bedöms inte ha berott på den den felaktiga läkemedelshanteringen. Avdelningen har efter händelsen skärpt rutinerna och förbättrat sitt introduktionsprogram för nya sjuksköterskor samt ändrat hanteringen av läkemedel. – Man har sett över förvaringen av läkemedel och tydligare märkt upp läkemedel så man inte förvarar allt på samma ställe. Sett över introduktionsprogrammet för sjuksköterskor. Nyutbildad sjuksköterska

Läs hela artikeln