Brandskadat virke skeppas till Lettland

Stora högar med brandskadat virke ligger nu på Erikslund i Västerås. 4 500 kubikmeter timmer ska skeppas med båt till Lettland. Även i Köpings hamn väntar brandskadat timmer på transport dit.

Läs hela artikeln