Så många nya jobb spås nästa år

Jobben kommer att bli lite fler i länet, men i långsammare takt än vad som tidigare förutspåtts. 1000 nya jobb tillkommer nästa år.
Det är huvudbudskapet i Arbetsförmedlingen höstprognos.

Läs hela artikeln