Därför är det bra att äldre registreras

Därför är det bra att äldre registreras

Register över de äldres behov ska öka kvaliteten inom vård och omsorg. ”Det lägger grunden för en jämlik vård”, tycker pensionären Elvy Bürger.

Läs hela artikeln