Rubrik saknas

Rubrik saknas

”De var ruskigt nära att krocka på Tortunavägen” Västerås. Anna Laurell åker dagligen på Bjurhovda–gatan. En gång var det ”väldigt nära” en frontalkrock vid korsningen med Tortunavägen. När hon körde mot stan gjorde bilen framför en omkörning precis före Tortunavägen. Samtidigt svängde en annan bil höger ut från Tortunavägen. – Bilen framför mig hade börjat köra om och låg i hans körbana. De var ruskigt nära att krocka, men han som svängde ut från Tortunavägen hann kasta sig mot dikeskanten. Efteråt kom hon på att det är svårt att se den andra vägen. – Den är inte skyltad, det finns en skogsdunge med sly som skymmer sikten och det finns inget omkörnings- förbud. Anna Laurell tycker att korsningen borde göras mer synlig. – Det borde väl åtminstone vara en heldragen linje och finnas en tydlig vägvisare mot Hälla och E18 då man kommer från ”landet” så att man ser på håll att det kommer en korsning. Ulf Palm på Västerås stad berättar att det inte är aktuellt med några åtgärder i korsningen. Sven–Gunnar Wallin: Detta är en korsning där två huvudleder möts, Tortunavägen har väjningsplikt och får inte köra ut om det kommer fordon från bägge hållen på Bjurhovdagatan. Den som körde ut enligt Anna Laurells beskrivning hade bara tittat till vänster när han/hon körde ut. Tyvärr ett mer och mer vanligt fel där förarna inte är riskmedvetna. Eftersom det inte är omkörningsförbud på Bjurhovdagatan i korsningen så behövs inte spärrlinje. Jag tycker inte att dungen skymmer korsningen så att röjning för närvarande bör ske och det finns inget behov av att visa vägen till E 18 från Anundshögshållet eftersom nya påfarten till E 18 finns från Anundshög. Man kan möjligen skylta för Hälla köpcentrum. Var vänliga i trafiken så undviker vi krockar. Här parkerar bilister väldigt ofta nära cykelbanan Västerås. Curt Jacobsson undrar om man får parkera bilen så att en gång och cykelbana blockeras. – Detta händer väldigt ofta på/vid Markörgatan och cykelvägen mot Ica-Haga. Elisabeth Westman: På en gång- och cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras, enligt trafikförordningen. Sven-Gunnar Wallin: Om man parkerar sin bil på Markörgatan så att den befintliga gång- och cykelbanan blockeras har man gjort sig skyldig till en klar förseelse. Man får inte stanna eller parkera tio meter före ett övergångsställe och aldrig på ett övergångsställe. Står man på den västra sidan och blockerar övergångsstället står man troligen också för nära korsningen med Hästhovsgatan. Helena Sjögren: Nej det får man naturligtvis inte göra. Enligt Trafikförordningen måste man se till att inte fara eller onödigt hinder uppstår när man parkerar sitt fordon.

Läs hela artikeln