Sex år gammal dom måste ändras

En i dag 54-årig västeråsare kan få ett fängelsestraff på åtta månader lindrat sedan riksåklagaren ansökt om resning till västeråsarens förmån.

Läs hela artikeln