Så skulle Ringvägen kunna bli säker igen

Så skulle Ringvägen kunna bli säker igen

För våra barns skull vid Skogsborgens förskola och för Köpingsbor i allmänhet som är boende och verksamma kring Ringvägen i synnerhet, vill vi se åtgärder nu! 2+1 väg byggdes för att minska antalet dödsolyckor och allvarliga olyckor. Vajerräcken har helt klart bidragit till detta. Men även fått till följd flera mindre olyckor/avåkningar som stoppat upp trafiken och försvårat hjälpinsatser från räddningstjänst och bärgare samt försvårat för ambulans och polis att ta sig fram. Omledning av trafiken genom Köping har på grund av ökad trafikmängd och ett stort, för att inte säga mycket stort, antal långtradare och lastbilar medfört svåra trafikproblem och kraftiga miljöskadliga utsläpp genom rondeller och längs Ringvägen. Vi vill se detta åtgärdat: Kortsiktigt vill vi: w Drastiskt minska antalet avstängningar på E18-sträckan Köping –Västerås. w Kraftigt minska antalet långtradare/ tunga lastbilar längs Ringvägen i Köping och genom Munktorp. w Påtagligt minska trafikvolymen, det vill säga antalet fordon, genom Köping vid ett avbrott på E18-sträckan Köping –Västerås. w Förbättrad buller- och tillgänglighetsituation för boende och verksamma i området Vi vill långsiktigt kunna minska koldioxid och partikelutsläpp och därmed minska miljöbelastningen i Köping. Vi ska uppfylla bland annat de svenska 2030 – målen. Våra förslag på åtgärder generellt: w Minskad hastighet på E18-sträckan Köping –Västerås w Bättre trafikövervakning med bland annat kameror och polispatruller. w Skyltar med ”Din hastighet är XX”. w Håll avstånd–markeringar i vägbanan, liknande på E4 sträckan Stockholm – Arlanda. wBelysning på utsatta sträckor. Vi vill också ha specifika info-skyltar: w Vid Köping- och Västerås-Eskilstunaavfarten i vardera riktningen elektroniska stora skyltar om nedsatt hastighet och varning för olycksdrabbat avsnitt –KÖR FÖRSIKTIGT. w Vid Arboga, där E18 och E20 delar sig, en elektronisk stor skylt med info om avstängd sträcka Köping –Västerås med uppmaning kör E20 till Stockholm och alternativet till Västerås är E20 mot Eskilstuna och ta sedan väg 55 mot Västerås. Detta problem måste lösas nu! Med våra åtgärder kan vi lösa problemet på kort sikt och göra Ringvägen och Västeråsvägen säkra igen.

Läs hela artikeln