Pannan släppte ut för mycket kolmonoxid

Dålig förbränning gjorde att Mälarenergis biobränslepanna släppte ut för höga halter av kolmonoxid.

Läs hela artikeln