Integrationsarbetet kan förbättras enligt politiker

Enligt socialdemokraten Carin Lidman, som är ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås, kan man förbättra informationen och samarbetet. Det har framkommit kritik mot att flyktingar slussas mellan olika myndigheter.

Läs hela artikeln