Fler bostäder – men inga fler p-platser i city

Fler bostäder – men inga fler p-platser i city

När Västerås city ska för-tätas får p-platser stryka på foten enligt ett nytt förslag. Nybyggda bostäder ska inte behöva utrustas med lika många p-platser som tidigare.

Läs hela artikeln