Fler parkeringar vid sjukhuset

Sjukhuset i Västerås får ett 80-tal nya parkeringsplatser. Redan i förra veckan blev drygt 40 nya p-platser tillgängliga på akutmottagningens sida av sjukhuset.

Läs hela artikeln