Kraftig minskning av gift i Mälarfisken

Gifthalterna minskar i Mälarens fisk, visar en ny rapport från Svenska miljöinstitutet. En förklaring är bättre miljöarbete i Västerås, Enköping, Uppsala och Strängnäs.

Läs hela artikeln