De rödgrönas budget är ansvarslös

De rödgrönas budget är ansvarslös

I dag står två tydliga alternativ mot varandra på landstingsfullmäktige. De rödgrönas budget, understödd av Centerpartiet som lämnat allianssamarbetet, är ansvarslös. De låter kostnaderna fortsätta skena och manipulerar det ackumulerade underskottet på ett ytterst tveksamt sätt. De vill fortsätta att slösa än mer med dalfolkets pengar, utan att öka vårdkvaliteten. Tillsammans har Moderaterna, Dalarnas Sjukvårdsparti, Folkpartiet och Kristdemokraterna valt en annan väg. Vi sätter patienten och patientsäkerheten i centrum och satsar på en ansvarsfull och långsiktig politik. w Just nu kan vi inte prioritera en egen ambulanshelikopter. Vi vill först se till att de vägambulanser som finns i Dalarna är i gott skick och kan framföras utan risk för patienter och personal. Det finns helikoptrar i grannlänen samt Norge som vi snabbt kan få tillgång till om behov uppstår. w Vårdrelaterade infektioner och andra vårdskador kostar landstinget 255 miljoner kronor per år. Genom ett metodiskt arbete vill vi minska patienters lidanden och kostnader. Den personal som i dag hanterar patienter med vårdskador kan i stället korta köerna. Då behöver vi inte heller köpa vård från andra vårdgivare för cirka 60 miljoner kronor per år. w Många patienter kommer inte fram till sjukvården när de ringer. På grund av att patienterna inte kommer fram till vårdcentralen vänder sig många till akuten. Vi vill ge vårdcentralerna möjlighet att ta emot samtal från alla sjuka och oroliga patienter. Det är en bättre lösning för både patienterna och landstingets ekonomi. w ”Låt doktorn vara doktor” är ett projekt som handlar om att varje personalgrupp ska göra det de är utbildade till och kan bäst. Syftet med projektet är att skapa mer tid för patienterna. w Det är bara vi som vill ta ett ekonomiskt ansvar för hela landstingets verksamhet. Vi vill sänka kostnaderna för den politiska organisationen inom landstinget genom att ta bort de lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna. Detta är bara några av de förslag som finns i vår gemensamma budget. Nu när de rödgrönas styre stöds av ytterligare ett parti, så lovar vi alla Alliansväljare att fortsätta att bedriva den ansvarsfulla politik som vi gick till val på.

Läs hela artikeln