”Det är helt orimligt att ha olika åldersgränser baserat på kön”

Stockholm,
Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro. Det är inte vilka
sex städer som helst. Det är de sex största städerna i Sverige
sett till antalet invånare. Dessa städer tillhör även landsting
dit vi var 4:e år väljer politiker.

Alla
dessa städer erbjuder vård till unga via ungdomsmottagningar. Det
som skiljer Örebro läns landsting från de övriga är
åldersgränser på mottagningarna. Tjejer kan gå till en mottagning
tills de är 20 år medan killar kan gå dit tills de är 25 år.
Övriga fem stora städer i landet har samma gräns oavsett om du
identifierar dig som kille eller tjej. Rent spontant skulle en kunna
säga att det av dessa stora städer bara är Örebro som
könsdiskriminerar. Varför är det så?
Ungdomsmottagningarna
är otroligt viktiga och behövs för dit kan du komma för att prata
om kärlek, sex, identitet med mera. Besök på ungdomsmottagningar
runt om i landet är alltid gratis. Det måste det även vara i
fortsättningen. Likaså tillhandahåller de gratis preventivmedel.
Därför bör det inte finnas skillnader i vilken vård du får
beroende på vilket som är ditt kön. Oavsett hur du identifierar
dig kring könsfrågan ska det vara samma åldersgräns, det är
egentligen inte att begära mycket.

Piratpartiet
förespråkar god sjukvård till alla. Det ska inte spela roll om du
bor i en storstad eller på landet, är svensk medborgare eller
papperslös flykting och så vidare. Till detta hör givetvis ålder
och könsidentitet. Vi menar att du aldrig får behandlas annorlunda
på grund av någon av dessa anledningar. I Örebro infördes
åldersåtskiljningen för drygt 20 år sedan för att öka antalet
besök av killar. Detta på begäran av Folkhälsoinstitutet.
Huruvida det gett önskvärd effekt är oklart. Det är dock väldigt
märkligt att jag vid snabb efterforskning finner att Örebro läns
landsting är ganska ensamma om att göra så här. Vad är det som
gör att Folkhälsoinstitutet inte föreslagit att alla landsting ska
göra som Örebro?

Det
är även värt att notera att ungdomsmottagningen i just Örebro
blivit anmälda till Diskrimineringsombudsmannen men att det inte
drivits vidare. Med tanke på att Örebro uppenbarligen är ganska
ensamma om att diskriminera så bör kanske en ny anmälan upprättas,
eller?
Till
de nyligen folkvalda landstingspolitikerna säger vi; sluta gör
skillnad omedelbart, det är inget annat än diskriminering annars.
Ett förslag på en lösning kan vara att jämka. I exempelvis Örebro
där åldersgränserna faktiskt är olika beroende på kön kan man
välja att höja för tjejer och sänka för killar. De flesta skulle
säkert acceptera en 23-årsgräns oavsett vilket kön du
identifierar dig till.

Huruvida
det ska vara 23-årsgräns över hela landet vet jag inte, men
Piratpartiet kräver att inget landsting gör skillnad på kön.
Klara riktlinjer behövs för att undvika fler fall av
könsdiskriminering.
Andreas PalmqvistPiratpartiet Örebro

Läs hela artikeln