Så vill handlarna lösa krisen i centrum

Efter att cityhandeln gått back slåss nu Västerås handlare för bättre tillgänglighet med bil. ”Ett bilfritt city är lika med ett dött city”, säger klädhandlaren Rose-Marie Sjölin.

Läs hela artikeln