Ska det här fortgå länge?

Ska det här fortgå länge?

1. Sjuksköterskelönerna i Västmanland är för låga. Sjuksköterskor slutar och börjar på närliggande sjukhus i andra län, som betalar bättre.Vårdplatser måste minskas, delar av avdelningar stängas, sjuksköterskebristen är för stor.2. Specialistsjuksköterskelönerna är för låga. Många specialistsjuksköterskor slutar och börjar arbeta på andra sjukhus i närliggande län som betalar bättre. Operationssalar måste stängas, sjuksköterskebristen är för stor.Sjuksköterskor från bemanningsföretag är en tillfällig, mycket dyr lösning.3. Västmanland är bland de tre län i Sverige som betalar sämst, har de lägsta sjuksköterskelönerna (Vårdförbundets tidning Vårdfokus nr 10 2014).4. Vårdgarantin gör att patienter har rätt att bli opererade inom en viss tid. I och med att situationen nu är som den är, så måste patienter skickas till andra sjukhus för operation för stora pengar.5. Att i stället höja sjuksköterskelönerna det som behövs, både grund- och specialistutbildade, är en droppe i havet i jämförelse med vad det kostar att skicka patienter till andra sjukhus.Så, hur svårt kan det vara? Vad väntar ni på?6. Att dessutom i samma andetag prata om att bygga om entréhallen på Centrallasarettet i Västerås är ett föraktfullt hån. En skymf. I sammanhanget ”små” pengar, men ändå. Helt onödiga pengar nu.”Det är inte samma pengar” brukar det ofta sägas då. Det är självklart inte sant. Det är samma pengar. Alla pengar är allas våra skattepengar som måste prioriteras till rätt ändamål.Politiker, det är hög tid att ställa situationen till rätta nu. Vad väntar ni på?

Läs hela artikeln