Örat mot rälsen

Idag inledningstalar landshövding Ingemar Skogö på en järnvägskonferens och mässa i Västerås. Arrangörer av konferensen ”Örat mot rälsen” är Järnvägsklustret, ett samarbete mellan företag och myndigheter i Västmanland för att stärka branschen.

Läs hela artikeln