Brand i flerfamiljshus

18.48 kom ett larm från SOS om brand i en lägenhet på Pettersbergsgatan.

Läs hela artikeln