S-politiker: Vi har tillräckligt med p-platser i city

Ansvariga politiker tycker inte att det finns få parkeringsplatser. ”Vi har tillräckligt många”, säger Jazmin Pettersson (S), ordförande i tekniska nämnden.

Läs hela artikeln