Mail och sms till föräldrarna avskräcker skolkare

När de kommunala grundskolorna i Västerås införde kommunikationsplattformen Vklass fick man samtidigt chansen att automatiskt rapportera skolk till föräldrarna.

Läs hela artikeln