IVO kräver förbättrade rutiner på vårdcentral

En vårdcentral i Västerås måste förbättra sina rutiner för hur de följer upp patienter med depression, det anser IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Läs hela artikeln