Ceremoni hedrade insatser under skogsbranden

I går kväll samlades flera hundra personer i Västerås till en ceremoni där mångas insatser under sommarens skogsbrandi Västmanland uppmärksammades.

Läs hela artikeln