Nu kartläggs den mobila bredbandstäckningen i Västerås kartläggs

Just nu kartlägger Västerås stad den mobila bredbandstäckningen i kommunen. Tanken är att mobiloperatörernas egna täckningskartor sedan ska jämföras med den uppmätta täckningen.

Läs hela artikeln