Svårt för Västerås Stad att hitta familjehem till flyktingbarn

Det är tufft för Västerås Stad att hitta familjehem åt ensamkommande flyktingbarn. Antalet barn som kommer hit har ökat enligt Jenny Storm, enhetschef på socialkontor barn och ungdom i Västerås.

Läs hela artikeln