Skoldatorerna ska tas om hand på ett bättre sätt

Skoldatorerna ska tas om hand på ett bättre sätt

Skolan fungerar inte bra som IT-arbetsplats men nu ska en åtgärdsplan göras. Det fick kommunstyrelsen veta i går.

Läs hela artikeln