Självtest ska ge färre sjukhusbesök

Ett självtest för att förebygga blodpropp ska göra att patienterna slipper göta så täta besök i vården.

Läs hela artikeln