Efter vandaliseringen – lamporna plockas bort

Nu är de 180 lyktstolparna mellan Hökåsen och Finnslätten i Västerås bortplockade från kommunen. Lamporna var tänkta för att lysa upp gång- och cykelvägen men var utsatta för sabotage vid upprepade tillfällen.

Läs hela artikeln