Inget svar om livsuppehållande vård

Sjukvården måste bli bättre på att dokumentera vilken inställning en svårt sjuk patients närstående har till livsuppehållande behandling.

Läs hela artikeln