Kommunen släcker cyckelväg efter skadegörelse

Kommunen släcker cyckelväg efter skadegörelse

Efter stöld och skadegörelse har LED-belysningen på gång- och cykelvägen mellan Hökåsen och Finnslätten tagits bort.

Läs hela artikeln