Bättre städning har halverat vårdifnektionerna i Västerås

Ett stort förändringsarbete med hygien och städrutiner på Västmanlands sjukhus har lett till att de vårdrelaterade infektionerna har halverats. Bakgrunden är de två utbrotten av resistenta bakterier som drabbade sjukhuset för några år sedan.

Läs hela artikeln