Här vill Mimer bygga nytt

Här vill Mimer bygga nytt

Det kommunala bostads-bolaget Mimer har flera byggen i gång och fler står på tur. Dessutom har man idéer för ytterligare cirka 1 600 hyresrätter, bland annat på Klippans parkering.

Läs hela artikeln