Sverigedemokrat som uppmanats att avgå tar plats i fullmäktige

Trots att Sverigedemokraten Qin Svantesson i Västerås uppmanats att avgå av SD:s medlemsutskott var hon på det första kommunfullmäktigesammanträdet för de nyvalda politikerna igår. Hon har för avsikt att ta sin plats.

Läs hela artikeln