”Som en stor svart klump mot ån”

”Som en stor svart klump mot ån”

En stor svart klump och ett fullständigt stilbrott. Så beskriver Föreningen Kyrkbacken huset som kyrkan vill bygga i slänten mot Svartån.

Läs hela artikeln